Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

AKO VYBAVIŤ -  formuláre a tlačivá

 

V tejto sekcii nájdete tlačivá žiadostí a formuláre potrebné pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec Dolný Ohaj.

 


Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález  - tlačivo pre NSK

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu a lekársky nález

Lekársky nález

Sociálna pomoc - urč. osoba -príloha k žiadosti

 


Tlačivá potrebné pre umiestnenie do  zariadenia pre seniorov -             Dolný Ohaj

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Lekársky nález

Určená osoba -príloha k žiadosti

 


Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa                                                           
Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa

 


Žiadosť o súhlas na výrub dreviny
vzor_ziadosti_o_suhlas_na_vyrub_dreviny.rtf (50 kB)

 


Žiadosť o pohrebné                                                                                                                                                   
Žiadosť o pohrebné

 


Žiadosť o pridelenie */ zrušenie *  súpisného čísla                                                                                 

ŽIADOSŤ o vydanie oznámenia o súpisnom čísle domu.

 


Oznámenie času predaja a času prevádzky                                                                                 
Oznámenie času predaja a času prevádzky

 


TLAČIVO ČESTNÉ VYHLÁSENIE                                                                                                             
Tlačivo čestné vyhlásenie

 


TLAČIVO SPLNOMOCNENIA                                                                                                                    
Tlačivo splnomocnenie

 


Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj                                                                         
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj

 


Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na učely prídavku na dieťa                
Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na učely prídavku na dieťa

 


DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE

 

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce                                                                                                           
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

Tlačivo na zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce                                                                              
Zúčtovanie dotácie  z rozpočtu obce

 


NÁJOMNÉ BYTY

 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu                                                                                                       
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt                                                                                         
Čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte                             
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte