Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Zomrelí občania   

Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2018 nás navždy opustili naši občania:

 

Blažena Grambličková

Margita Dobročániová

Peter Hatala

Štefan Melišek

Marta Skačanová

Emanuel Turan

Pavel Kuruc

Veronika Hoppanová

Štefan Švec

Miloslav Skačan

Vladimír Pilek

Magdaléna Juríčková

Peter Abrman

Anna Vrzalová

Júlia Rupeková

Vojtech Šulák

Ladislav Lupták

Ladislav Podbehlý

 

Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2017 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Ruženská

Apolónia Magyarová

Emil Kanovský

Marta Nagyová

Mária Juhásová

František Demo

Mária Pánisová

Anton Slobodník

Anton Magyar

Mária Slobodníková

Margita Lontošová

Jozef Husár

Jozef Brezánsky

Lenka Šuláková

Eva Katrincová

Margita Mikulcová

Zuzana Habermanová

Viliam Holubec

Štefan Németh

Ján Haberman

Jozefa Stanová

Dominik Mokráš

Albína Máčovská

 

Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2016 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Ficová

Peter Tököly

Viliam Porubčan

Silvester Mikla

Mária Špilbergerová

Valéria Slobodníková

Jozefa Gálisová

Marta Čuvalová

Pavol Suchán

Helena Michalíčková

Júlia Dubnická

JUDr. Jozef Baštrnák

Ján Buršák

Jozef Jeseničan

Štefan Malík

Augusta Vízyová

Mária Slobodníková

Vojtech Slobodník

Veronika Mudráková

Križanová Helena

 

   Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2015 nás navždy opustili naši občania:

 

Júlia Rozgoňová  09.01.2015
Alžbeta Skačanová 17.01.2015
Mária Podbehlá 02.02.2015
Jozef Skačan 13.02.2015
Vojtech Demo 14.03.2015
Viliam Čuvala 14.04.2015
Mária Bajlová 01.05.2015
Margita Bajlová 09.05.2015
Agnesa Švecová 12.05.2015
Valéria Péteryová 23.05.2015
Katarína Lelovská 11.07.2015
Mária Dobročániová 21.07.2015
Oto Nagy 22.07.2015
Ľudovít Kukorelli 29.07.2015
Pavlína Bajlová 20.08.2015
Mária Buršáková 03.10.2015
Vladimír Lipták 07.10.2015
Jozef Bacho 24.10.2015
Anton Keleberc 01.11.2015
Filip Michalíček 26.11.2015
Milan Palkovič 13.12.2015
Magdaléna Melišková 23.12.2015

 

  Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2014 nás navždy opustili naši občania:

 

Anton Demo 13.01.2014
František Polák 19.01.2014
Helena Čerháková
rod. Rozgoňová
21.01.2014
Marián Beňovský 13.03.2014
Marián Štefánik 18.03.2014
Mária Feherváryová
rod. Melišeková
23.05.2014
Andrej Kukorelli 22.07.2014
Jozef  Regás 24.07.2014
Anna Halásová
rod. Bartošová
02.09.2014
Anna Demová
rod. Buršáková
29.09.2014
Belo Gondžala 14.10.2014
Ing. Pavel Pétery 06.11.2014
Mária Pileková
rod. Štrbáková
25.11.2014


   

                  Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
                       že v roku 2013 nás navždy opustili naši občania:

 

Daniel Slobodník

04.01.2013

Vojtech Pétery

22.01.2013

Imrich Kardoš

23.01.2013

Veronika Feješová

rod. Lontošová

30.01.2013

Margita Slobodníková

rod. Skačanová

12.03.2013

Mária Jordanová

rod. Bóriková

16.03.2013

Štefan Cvik

17.03.2013

Margita Baštrnáková

rod. Buršáková

20.03.2013

Anna Chovanová

rod. Lojková

01.04.2013

Ján Molnár

27.04.2013

Mária Halásová

rod. Pavlíková

30.04.2013

Helena Krbíleková

rod. Šulková

28.05.2013

Mária Máčovská

rod. Melišková

18.06.2013

Vojtech Melišek

21.07.2013

Emil Mitúch

23.07.2013

Mária Miková

rod. Kanovská

28.07.2013

Anton Konvička

24.08.2013

Jozef Filo

02.09.2013

Jozef Mikulec

03.09.2013

Oto Slobodník

07.09.2013

Jozef Matis

10.09.2013

Jozefína Ferusová

rod. Kardošová

02.10.2013

Jozef Ostrožlík

08.10.2013

Anna Jarábeková

rod.Ruženská

17.10.2013

František Demo

17.10.2013

Vincemt Bórik

25.10.2013

Viliam Bajla

20.11.2013
Anton Lakatoš 03.12.2013

                                                                     

 

                          Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
                           že v roku 2012 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Luptáková

r. Szabová

26.02.2012
Vladimír Krbílek 03.03.2012
Patrik Kanovský 06.03.2012
Oto Macko

23.03.2012

Helena Halásová

r. Halásová

12.05.2012
Jozef Bartoš 26.05.2012

Mária Mikulcová

r. Abrmanová

04.06.2012
Jozef Melišek 26.06.2012

Anna Brezánska

r. Halásová

04.07.2012
Emil Zemaník 25.11.2012
Jozef  Porovčák 27.12.2012

 

                         Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
                           že v roku 2011 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Némethová 11.01.2011
Johanna Hrivňáková 19.02.2011
Karol Hidas 24.02.2011
Emília Krajmerová 28.03.2011
Angela Valčeková 30.03.2011
František Muška 13.04.2011
Terézia Fratričová 20.04.20111
Pavol Korompay 31.05.2011
Margita Drapáková 08.06.2011
Michal Balaša 30.06.2011
Jarmila Podbehlá 26.07.2011
Alžbeta Bachová 29.07.2011
Marta Melišková 18.09.2011
František Pápeš 10.10.2011
Ladislav Navrátil 19.10.2011
Júlia Kečkéšová 17.12.2011
Jana Bajlová 31.12.2011