Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Slovenský zväz záhradkárov v Dolnom Ohaji 1

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Zomrelí občania   

Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2018 nás navždy opustili naši občania:

 

Blažena Grambličková

Margita Dobročániová

Peter Hatala

Štefan Melišek

Marta Skačanová

Emanuel Turan

Pavel Kuruc

Veronika Hoppanová

Štefan Švec

Miloslav Skačan

Vladimír Pilek

Magdaléna Juríčková

Peter Abrman

Anna Vrzalová

Júlia Rupeková

Vojtech Šulák

Ladislav Lupták

Ladislav Podbehlý

 

Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2017 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Ruženská

Apolónia Magyarová

Emil Kanovský

Marta Nagyová

Mária Juhásová

František Demo

Mária Pánisová

Anton Slobodník

Anton Magyar

Mária Slobodníková

Margita Lontošová

Jozef Husár

Jozef Brezánsky

Lenka Šuláková

Eva Katrincová

Margita Mikulcová

Zuzana Habermanová

Viliam Holubec

Štefan Németh

Ján Haberman

Jozefa Stanová

Dominik Mokráš

Albína Máčovská

 

Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2016 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Ficová

Peter Tököly

Viliam Porubčan

Silvester Mikla

Mária Špilbergerová

Valéria Slobodníková

Jozefa Gálisová

Marta Čuvalová

Pavol Suchán

Helena Michalíčková

Júlia Dubnická

JUDr. Jozef Baštrnák

Ján Buršák

Jozef Jeseničan

Štefan Malík

Augusta Vízyová

Mária Slobodníková

Vojtech Slobodník

Veronika Mudráková

Križanová Helena

 

   Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2015 nás navždy opustili naši občania:

 

Júlia Rozgoňová   
Alžbeta Skačanová  
Mária Podbehlá  
Jozef Skačan  
Vojtech Demo  
Viliam Čuvala  
Mária Bajlová  
Margita Bajlová  
Agnesa Švecová  
Valéria Péteryová  
Katarína Lelovská  
Mária Dobročániová  
Oto Nagy  
Ľudovít Kukorelli  
Pavlína Bajlová  
Mária Buršáková  
Vladimír Lipták  
Jozef Bacho  
Anton Keleberc  
Filip Michalíček  
Milan Palkovič  
Magdaléna Melišková  

 

  Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
  že v roku 2014 nás navždy opustili naši občania:

 

Anton Demo  
František Polák  
Helena Čerháková
rod. Rozgoňová
 
Marián Beňovský  
Marián Štefánik  
Mária Feherváryová
rod. Melišeková
 
Andrej Kukorelli  
Jozef  Regás  
Anna Halásová
rod. Bartošová
 
Anna Demová
rod. Buršáková
 
Belo Gondžala  
Ing. Pavel Pétery  
Mária Pileková
rod. Štrbáková
 


   

                  Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
                       že v roku 2013 nás navždy opustili naši občania:

 

Daniel Slobodník

 

Vojtech Pétery

 

Imrich Kardoš

 

Veronika Feješová

rod. Lontošová

 

Margita Slobodníková

rod. Skačanová

 

Mária Jordanová

rod. Bóriková

 

Štefan Cvik

 

Margita Baštrnáková

rod. Buršáková

 

Anna Chovanová

rod. Lojková

 

Ján Molnár

 

Mária Halásová

rod. Pavlíková

 

Helena Krbíleková

rod. Šulková

 

Mária Máčovská

rod. Melišková

 

Vojtech Melišek

 

Emil Mitúch

 

Mária Miková

rod. Kanovská

 

Anton Konvička

 

Jozef Filo

 

Jozef Mikulec

 

Oto Slobodník

 

Jozef Matis

 

Jozefína Ferusová

rod. Kardošová

 

Jozef Ostrožlík

 

Anna Jarábeková

rod.Ruženská

 

František Demo

 

Vincemt Bórik

 

Viliam Bajla

 
Anton Lakatoš  

                                                                     

 

                          Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
                           že v roku 2012 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Luptáková

r. Szabová

 
Vladimír Krbílek  
Patrik Kanovský  
Oto Macko

 

Helena Halásová

r. Halásová

 
Jozef Bartoš  

Mária Mikulcová

r. Abrmanová

 
Jozef Melišek  

Anna Brezánska

r. Halásová

 
Emil Zemaník  
Jozef  Porovčák  

 

                         Obec Dolný Ohaj s hlbokým zármutkom oznamuje,
                           že v roku 2011 nás navždy opustili naši občania:

 

Mária Némethová  
Johanna Hrivňáková  
Karol Hidas  
Emília Krajmerová  
Angela Valčeková  
František Muška  
Terézia Fratričová  
Pavol Korompay  
Margita Drapáková  
Michal Balaša  
Jarmila Podbehlá  
Alžbeta Bachová  
Marta Melišková  
František Pápeš  
Ladislav Navrátil  
Júlia Kečkéšová  
Jana Bajlová