Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

JUBILEUM -  90. rokov

  

ROK 2016

 

kytica

V mesiaci október 2016 starosta obce spolu so zástupcom starostu a  zamestnancom obce 

navštívili našich občanov

p. Václava Soběharta

p. Máriu Slobodníkovú

pri príležitosti ich

krásného životného jubilea - dožitých 90. rokov.

 

kitica

V mesiaci marec 2016 starosta obce spolu so zástupcom starostu a  zamestnancom obce

  navštívili nášho občana v zariadení pre seniorov - Jesienka Šurany

p. Jozefa Porovčáka

pri príležitosti jeho

krásného životného jubilea - dožitých 90. rokov.

  

ROK 2015

k

V mesiaci marec 2015 starosta obce spolu so zástupcom starostu, zamestnancami obce

a zastupcom poslancov OZ navštívil občanov pri príležitosti ich

krásného životného jubilea - dožitých 90. rokov.

Valéria Péteryová

Margita Bajlová

Stránka

oslávenkyňa p. Valéria Péteryová

oslávenkyňa p. Valéria Péteryová

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

oslávenkyňa p. Valéria Péteryová

oslávenkyňa p. Valéria Péteryová

oslávenkyňa p. Valéria Péteryová

oslávenkyňa p. Valéria Péteryová

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

Zápis oslávenkyni p. M. Bajlovej do pamätnej knihy

Zápis oslávenkyni p. M. Bajlovej do pamätnej knihy

Zápis oslávenca p. J. Porovčáka do pamätnej knihy 21.03.2016

Zápis oslávenca p. J. Porovčáka do pamätnej knihy 21.03.2016

Oslávenec p. J. Porovčák

Oslávenec p. J. Porovčák

Oslávenec p. J. Porovčák a gratulanti

Oslávenec p. J. Porovčák a gratulanti

Oslávenec p. Václav Soběhart

Oslávenec p. Václav Soběhart

Oslávenec p. Václav Soběhart

Oslávenec p. Václav Soběhart


Stránka