Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Tradičná pešia púť na vinohrady  

21.05.2016

 

Sv. Urbane, oroduj za nás!

Svätý Urban alebo Urban I., latinsky Urbanus, bol 17. pápežom v období pontifikátu 222230.  Urban bol Riman, syn Ponciána.  Historik Euzébius ho spomína vo svojej histórii, podobne aj Liberiánsky katalóg zo 4. storočia, ale o jeho živote sa veľa nevie. Katolícka tradícia uvádza, že priviedol veľa pohanov do kresťanskej cirkvi, medzi nimi aj Valeriána, manžela svätej Cecílie a jeho brata Tiburtia a zároveň tvrdí, že umrel mučeníckou smrťou.  Pápež Urban I. je podľa Martyrológia sv. Hieronyma pochovaný na Kalixtovom cintoríne, kde sa našla náhrobná doska s jeho menom vyrytým veľkými gréckymi písmenami. Sviatok má 25. mája.

V legende stojí, že sa ukryl vo vinohrade pred svojimi prenasledovateľmi. Bol patrónom vinohradníkov, ktorí zakladali bratstvá pod jeho ochranou. Jeho sochy sú uprostred a na okraji vinohradov. Tvrdilo sa, že po sv. Urbanovi sa netreba báť mrazov. Na viacerých miestach západného Slovenska vinohradníci zhodili sochu, keď sa ešte vyskytli mrazy po 25. máji.

Obec Dolný Ohaj a Farský úrad v Dolnom Ohaji si uctili sv. Urbana  na miestnych vinohradoch svätou omšou  a požehnaním úrody. Dolnoohajčania išli pešo od miestneho kostola, až na vinice, kde sa konala sv. omša, ktorú  celebroval dolnoohajský kňaz Vdp. Roman Gallas.

Vo svojom príhovore hovoril o prejavovaní úcty k sv. Urbanovi, ktorý je patrónom vinohradníkov, ale tiež úctu k prírode, z ktorej čerpáme úrodu. Venoval sa stavu životného prostredia, ktorú rozoberal pápež František vo svojom dokumente. Analyzuje najväčšie problémy dnešných čias, akými sú klimatické zmeny, prístup k pitnej vode a znečistenie ovzdušia, hovorí o ekologickom dlhu Severu proti Juhu. Témy ekologie úzko súvisia so sociálnou nespravodlivosťou, pretože ekologická harmónia nemôže existovať tam, kde je sociálna nespravodlivosť. Nemožno podceňovať ekologickú výchovu, ktorá sa začína každodennými gestami, počnúc šetrením vodou, triedením odpádlovav, až  po zhasínanie zbytočne svietiacich svietidiel. Zdôrazňuje našu zodpovednost za planétu, ktorú zanecháme budúcim generáciam.

Sv. omšu spestril piesňami spevácky súbor Juraja Holečka pod vedením Mgr. Vojtecha Slobodníka. Súčasťou bolo aj požehnanie viníc a úrody. Po sv. omši sa konalo občerstvenie, ktoré pripravili šikovné ruky Dolnoohajčaniek, spojené s ochutnávkou omšových vín, ako i vín z družstevnej vinice.  Veríme, že táto púť sa stane tradíciou v obci Dolný Ohaj.

Mgr. Jozef Hatala

Dolný Ohaj 499

 

 

 

 

 

 

Uctili si vinohrady a ich patróna, svätého Urbana

 

V sobotu 24. mája Dolnoohajčania usporiadali tretí ročník pešej púte na Ohajské vinohrady. Starších ľudí, samozrejme, pozbieral a doviezol autobus. Dôstojný pán Mgr. Roman Galas pri soche patróna vinohradníkov odslúžil svätú omšu, požehnal okolité vinice a pomodlil sa za našu aj okolité krajiny. Dobrú atmosféru umocnilo aj počasie. Po omši sa konalo malé agapé. Ochutnávali sa tu domáce aj zahraničné omšové vína, ženy napiekli pagáče a koláčiky. Ani ohajské družstvo nezostalo bokom a ponúklo svoje kvalitné vína. Vraj predovšetkým rizling a pálava dosiahli vlani vynikajúce parametre.

 

Jana Slobodníková

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1