Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

OSLAVA 20. VYROČIA PRIDELENIA ČESTNÉHO NÁZVU ŠKOLY A 10. VÝROČIA OTVORENIA NOVEJ BUDOVY ŠKOLY

pozvánka

Obec Dolný Ohaj a ZŠ s MŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji

usporiadali dňa 12. júna 2015 krásne podujatie

,,Oslavy 20. výročia získania čestného názvu našej školy".

viac informácií sa dozviete v nasledujúcom článku:

Článok oslavy 20.výročia pridelenia čestného názvu základnej školy a 10. výročia otvorenia novej budovy školy.

 

Stránka

  • 1

Slávnostné otvorenie osláv - príhovor pánov J. Fígeľa a M. Tkáča

Slávnostné otvorenie osláv - príhovor pánov J. Fígeľa a M. Tkáča

Slávnostné otvorenie osláv v telocvični ZŠ s MŠ J. Holčeka-pozvaní hostia

Slávnostné otvorenie osláv v telocvični ZŠ s MŠ J. Holčeka-pozvaní hostia

Slávnostné otvorenie osláv v telocvični ZŠ s MŠ J. Holčeka-pozvaní hostia

Slávnostné otvorenie osláv v telocvični ZŠ s MŠ J. Holčeka-pozvaní hostia

Slávnostné otvorenie osláv v telocvični ZŠ s MŠ J. Holčeka-pozvaní hostia

Slávnostné otvorenie osláv v telocvični ZŠ s MŠ J. Holčeka-pozvaní hostia

Starosta obce Dolný Ohaj s predsedom  MS, Ing. Mariánom Tkáčom PhD., bývalým ministrom školstva

Starosta obce Dolný Ohaj s predsedom MS, Ing. Mariánom Tkáčom PhD., bývalým ministrom školstva

Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Rudolf Daňo  za asistencie vdp. Romana Gallasa a vdp. Sebastiana Košúta

Slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Rudolf Daňo za asistencie vdp. Romana Gallasa a vdp. Sebastiana Košúta

Slávnostné kladenie venca pri pamätnej tabuli J. Holčeka na budove farského úradu v Dolnom Ohaji

Slávnostné kladenie venca pri pamätnej tabuli J. Holčeka na budove farského úradu v Dolnom Ohaji

Slávnostné kladenie venca pri pamätnej tabuli J. Holčeka na budove farského úradu v Dolnom Ohaji

Slávnostné kladenie venca pri pamätnej tabuli J. Holčeka na budove farského úradu v Dolnom Ohaji

Kultúrny program - ,,Otvorená hodina J. Holčeka"

Kultúrny program - ,,Otvorená hodina J. Holčeka"

Vystúpenie speváckeho zboru J. Holčeka v Dolnom Ohaji

Vystúpenie speváckeho zboru J. Holčeka v Dolnom Ohaji

Ocenenie starostu obce Dolný Ohaj plaketou bývalého riaditeľa ZŠ  Mgr. Vojtecha Slobodníka a bývalého starostu obce Pavla Slobodníka za prácu spojenú s udelení čestného názvu našej školy

Ocenenie starostu obce Dolný Ohaj plaketou bývalého riaditeľa ZŠ Mgr. Vojtecha Slobodníka a bývalého starostu obce Pavla Slobodníka za prácu spojenú s udelení čestného názvu našej školy


Stránka

  • 1