Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Voľba hlavného kontrolóra obce

Typ: ostatné
erbObecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji na zasadnutí dňa 24. 1. 2019 vyhlásilo v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra v našej obci na 7. marca 2019 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dolnom Ohaji.
Termín ukončenia podávania prihlášok: 20. 2. 2019 do 17:00 hod.
Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručia uchádzači poštou alebo osobne na Obecný úrad v Dolnom Ohaji (Hlavná 109/130, 941 43), s označením obálky „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať.“

Príloha

Vytvorené: 25. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2019 09:32
Autor: Správce Webu