Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

 • ústne do zápisnice
 • písomne 
 • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Žitavská kotva 2014

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

info

Navštívte web visitpodhajska.sk

Vážení spoluobčania,
radi by sme Vás informovali o novej forme komunikácie Miestnej akčnej skupiny (ďalej MAS) pri Združení obcí Termál (ďalej združenie).
Nové webové sídlo MAS nájdete na internete na webovej adrese www.visitpodhajska.sk a aj na sociálnej sieti facebook na stránke visitpodhajska.
Naším cieľom bolo zmodernizovať informačný kanál, ktorým dostávajú obyvatelia mikroregiónu Termál, ale aj návštevníci zo Slovenska aj zo zahraničia podstatné informácie o tom, čo sa aktuálne deje, čo sa oplatí vidieť, kam ísť za zábavou, či poznaním.
Pre predajcov ako aj poskytovateľov služieb v segmente cestovný ruch je to priestor na prezentáciu. Keďže projekt bol spolufinancovaný z obecných rozpočtov a zo zdrojov NSK po spoločnom rozhodnutí starostov členských obcí združenia dňa 14.1.2020 bolo odsúhlasené, že na tejto novej webovej stránke dostanú priestor tí podnikatelia, ktorí sú oficiálne zaregistrovaní na obecnom úrade a majú vysporiadané všetky záväzky voči obecnému úradu.
V prípade záujmu o prezentáciu na novom webe prosím kontaktujte mailom visitpodhajska@gmail.com správcu stránky.
Obratom dostanete prístupové údaje k svojmu kontu, ktoré si následne budete môcť osobne editovať (pridávať fotky, cenníky, informácie o ubytovacom či reštauračnom zariadení či službe).
Veríme tomu, že nová webová stránka sa aj s Vašou pomocou stane už túto sezónu 2020 kľúčovým informačným kanálom pre návštevníkov mikroregiónu.
S pozdravom
Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
celý text

ostatné | 21. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
zsds

6. február 2020 výpadok elektrickej energie v obci

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje občanom Dolného Ohaja, že dňa 6. februára (štvrtok) bude výpadok dodávok elektrickej energie v čase od 8:00 do 14:00 hod. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe tohto mailu, alebo na úradnej tabuli pred obecným úradom. celý text

ostatné | 20. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
upozornenie

Dobíjanie čipov na smetných nádobách

Oznamujeme občanom, že od januára 2020 prešla obec D. Ohaj na nový systém zberu komunálneho odpadu. Ak má občan doma zakúpený lístok (žetón) z minulého roka, môže ho ešte použiť a pri zbere KO vyvesiť na smetnú nádobu. Po minutí lístkov (žetónov) musí občan prísť na obecný úrad a zaplatiť si dobitie elektronického čipu, ktorým bola jeho smetná nádoba vybavená. Pracovníci zberovej spoločnosti zistia priložením čítacieho zariadenia k smetiaku, či je čip nabitý a vyprázdnia len zaplatený (nabitý) smetiak. Čítacie zariadenie umožní odčítať (a následne vyprázdniť) smetiak len 1x pri jednom zbere. Tým je zabezpečené, že občanovi sa z jeho zaplateného kreditu vždy odčíta len jeden zber. Občan si musí sledovať počet zberov (príp. zapisovať), aby si mohol včas dobiť kredit na čipe smetnej nádoby.
Od januára 2020 sa zvyšovali poplatky za zber KO: sadzba za 110 l smetnú nádobu (kovovú) je 3,30 €, sadzba za 120 l (plastovú) smetnú nádobu je 3,60 €.
Všetky informácie nájdete na web. stránke obce vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 2/2020 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
info

Informácie o vtáčej chrípke ŠVPS

Vážení občania, v prílohe tejto správy sa nachádzajú informácie o vtáčej chrípke, ktoré vypracovala pre občanov Štátna veterinárna a potravinová správa. celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor: Správce Webu
Termíny zvozu separov. odpadu 2020

Termíny zberu separovaného odpadu

V prílohe oznamu nájdete tabuľku termínov zberu separovaného odpadu v roku 2020. celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
knihy

Knižnica v Dolnom Ohaji

Milí priatelia, navštívte dolnoohajskú knižnicu v priestoroch kultúrneho domu. Otvorená býva 2x mesačne, v čase od 17:30 do 19:00. celý text

ostatné | 30. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
informácia

Predaj prebytkov domácej produkcie na stránke www.slovenskyvyrobca.sk

Vážení občania, ak máte prebytky z pestovania, chovu alebo vyrábate nejaké výrobky, na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode alebo výrobkoch. Touto formou môžete úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne. celý text

ostatné | 17. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
upozornenie

Nová povinnosť pri nahlasovaní odcudzenia hospodár. zvieraťa

Štát. veterinár. a potrav. správa oznamuje chovateľom hospodárskych zvierat, že v prípade odcudzenia zvieraťa musia spolu s hlásením, ktoré sa posiela Centrálnej evidencii hosp. zvierat zaslať aj kópiu oznámenia o odcudzení zvieraťa, ktorú im vydal Policajný zbor SR.
Ďalšie informácie nájdete v priloženom súbore. celý text

ostatné | 20. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
upozornenie

UPOZORNENIE Separovaný zber

Vážení občania,
prosíme Vás o správne triedenie zložiek SZ do vriec. Zbierame sklo, papier, tetrapak. obaly (od mlieka, džúsov a pod.), kovové obaly (konzervy a pod.), PET fľaše spolu s obalmi od aviváží a saponátov, zmesné plasty. Do papiera nepatria vrecia od cementu, použité vreckovky a silne znečistený papier. Do skla nepatria zrkadlá, autosklá, drôtované sklá. Medzi PET obaly nepatria obaly od motor. olejov. Penový polystyrén nesmie byť znečistený napr. maltou. Do zmesných plastov nepatria hadice na polievanie, kovové súčasti, plasty z autovrakov okrem nárazníkov. Súčasťou triedeného zberu nie je PVC podlahovina, PVC krytina ani plast. okenné profily. Tégliky od potravín (jogurty, nátierky a pod.) dajte zvlášť (aj do malej igelitovej tašky). Zbierame aj elektroodpad!!! Televízory, práčky, chladničky zbierame - nesmú však byť rozobraté. Zberové vrecia zväzujte (je to dôležité pri manipulácii).
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.
Tabuľku termínov zberu separovaného odpadu nájdete na stránke obce (v časti Aktuality aj v samostatnej zložke (Separovaný zber) a v obecnom kalendári. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
SZRB

Výhodné úvery pre malých a stredných podnikateľov a poľnohospodárov

Slovenská záručná a rozvojová banka ponúka výhodné úvery pre malých a stredných podnikateľov a poľnohospodárov. Viac v prílohe správy. celý text

ostatné | 18. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
upozornenie

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 až 6 zák. č. 140/2014 Z. z. s Ústavou SR

Dňa 11. 2. 2019 bol v Zbierke zákonov vyhlásený nález Ústavného súdu SR, podľa ktorého ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zák. č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy SR. Dňom vyhlásenia nálezu obec stráca povinnosť vydávať niektoré potvrdenia. Zároveň zverejňujeme informáciu o zmenách vybraných činností, ktoré prestáva vykonávať Okresný úrad (Pozemkový a lesný odbor) v Nových Zámkoch od 11. 2. 2019. Bližšie informácie nájdete v prílohe tohto článku. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
Oznam

Registrácia chovu ošípaných (domáca spotreba)

Vážení občania,
ŠVaPS SR poslala usmernenie registrácie chovov ošípaných s max. 1 kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov. Ďalšie potrebné informácie nájdete v prílohe. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
Separovaný zber

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2019

Vážení občania, zverejňujeme Kalendár zvozu triedených zložiek komunálneho odpadu (tzv. separovaného zberu) na rok 2019. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Predaj živých jatočných ošípaných, ZA,družstvo Dvory n. Žitavou

Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou oznamuje občanom, že predáva živé jatočné ošípané každý pracovný deň od 6:00 do 11:00 hod. vo Dvoroch n. Žitavou. Cena živej jatočnej ošípanej je 1,80 eur za kg živej váhy. Váha ošípaných je cca 120 kg.
Informácie poskytneme na tel. čísle: 0901 799 003 a na emailovej adrese: zad@zaddvory.sk celý text

ostatné | 14. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolný Ohaj 1

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolný Ohaj

Vážení občania,
zverejňujeme výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Separovaný zber - plastové obaly s označením PP a PS 1

Separovaný zber - plastové obaly s označením PP a PS

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že Zberová spoločnosť Palárikovo obnoví od najbližšieho vývozu separovaného odpadu, t.j. od 6. decembra 2018, zber plastových kelímkov (označených PP, PS) od jogurtov, tvarohu, masla a iných potravín. Obaly je potrebné separovať do samostatného priesvitného igelitového vreca, zbavené hrubých nečistôt. celý text

ostatné | 9. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
ZSE_výzva na odstránenie a okliesnenie stromov 1

ZSE_výzva na odstránenie a okliesnenie stromov

Západoslovenská distribučná vyzýva všetkých vlastníkov na okliesnenie a odstránenie stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky na vedení distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 8. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam pre fanúšikov futbalu 1

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 14. októbra 2018 ( t.j. v nedeľu) o 14:30 hod. s FC Semerovo. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 14. októbra 2018 (t.j. v nedeľu) o 12:00 hod.s FC Komjatice. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam pre fanúšikov futbalu 1

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 07. októbra 2018 ( t.j. v nedeľu) o 14:30 hod. s OŠK Lipová. Žiaci majú voľno. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor Dolný Ohaj 1

Zberný dvor Dolný Ohaj

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že zberný dvor obce v areáli Poľnohospodárskeho družstva, bude v sobotu 6.októbra 2018 otvorený v čase od 9:00 h. – 10:00 h. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam pre fanúšikov futbalu 1

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 30. septembra 2018 ( t.j. v nedeľu) o 15:30 hod. s TJ AGRO Zemné. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 01. októbra 2018 (t.j. v pondelok) o 16:30 hod.s TJ Družstevník Michal n.Žitavou. celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber separovaného odpadu 1

Zber separovaného odpadu

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že dňa 01.10.2018 t.j. v pondelok sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 23. septembra 2018 ( t.j. v nedeľu) o 15:30 hod. s TJ Lokomotíva Úľany n.Žitavou. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 23. septembra 2018 (t.j. v nedeľu) o 13:00 hod.s OŠK Mojzesovo. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNÁMENIE: EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018 1

OZNÁMENIE: EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja SCHVÁLILO Uznesením č. 168/2018 účasť Nitrianskeho samosprávneho kraja na projekte Európsky týždeň mobility 2018 a umožnenie cestovania všetkým plne platiacim cestujúcim liniek prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme Nitrianskeho samosprávneho kraja za zľavnené cestovné v súlade s Tarifou prímestskej dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, jednosmerné osobitné cestovné I., počas Európskeho týždňa mobility 2018 a to v termíne od

16.9.2018 do 22.9.2018.

celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam pre fanúšikov futbalu 1

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 16. septembra 2018 ( t.j. v nedeľu) o 15:30 hod. s TJ Lokomotíva Bánov. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 14. septembra 2018 (t.j. v piatok) o 16:30 hod.s OFK Maňa. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Podhájske dni klobás a tradičných špecialít 2018 1

Podhájske dni klobás a tradičných špecialít 2018

Obec Podhájska Vás srdečne pozýva na Podhájske dni klobás a tradičných špecialít do areálu Termálneho kúpaliska Podhájska v dňoch 5.-6.10.2018.
Všetky bližšie informácie sú uvedené v prílohe. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam pre fanúšikov futbalu 1

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že:
A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku so ŠK Šurany B dňa 08. septembra 2018 ( t.j. v sobotu) o 16:00 hod.
Žiaci odohrajú majstrovký futbalový zápas na domácom ihrisku s 1. FC Černík dňa 09. septembra 2018 (t.j. v nedeľu) o 13:30 hod. celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Separovaný zber Dolný Ohaj 1

Separovaný zber Dolný Ohaj

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že dňa 3.9.2018 sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor Dolný Ohaj 1

Zberný dvor Dolný Ohaj

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že zberný dvor obce v areáli Poľnohospodárskeho družstva, bude v sobotu 1.septembra 2018 otvorený v čase od 9:00 h. – 10:00 h. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam MUDr. Šurániová 1

Oznam MUDr. Šurániová

Detská lekárka Mudr. Šurániová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 30. 8. 2018 - 7.9.2018 bude ordinovať iba v detskej ambulancii v Šuranoch. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že:
A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ AC Mužla dňa 26. augusta 2018 ( t.j. v nedeľu) o 17:00 hod.
Žiaci odohrajú majstrovký futbalový zápas na domácom ihrisku s FC Komjatice dňa 26. augusta 2018 (t.j. v nedeľu) o 14:30 hod. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam MUDr. Dragúňová 1

Oznam MUDr. Dragúňová

Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Dragúňová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 27.8.2018 - 28.7.2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 24. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že:
A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s OŠK Mojzesovo dňa 19. augusta 2018 ( t.j. v nedeľu) o 17:00 h. celý text

ostatné | 17. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam MUDr. Šurániová - detská lekárka 1

Oznam MUDr. Šurániová - detská lekárka

Detská lekárka pani Šurániová oznamuje, že v dňoch 6.8. - 17. 8. 2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
#

OZNAM - DôLEŽITÁ INFORMÁCIA!!!!

Dôležitá informácia: náhradný termín žrebovania tomboly zo 6.ročníka podujatia Ohajský Kenderáš (ktoré sa nekonalo kvôli búrke ) sa uskutoční dňa 27.7.2018 o 18:00 hodine na futbalovom ihrisku OŠK Dolný Ohaj, v prípade zlého počasia sa žrebovanie presunie do bočnej malej sály v Dome kultúry Dolný Ohaj. Na žrebovaie si so sebou prineste Vami kúpené tombolové lístky. Za pochopenie ďakujeme a prajeme veľa šťastia !!! celý text

ostatné | 23. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
VI. ročník podujatia

VI. ročník podujatia "Ohajský Kenderáš"

Obec Dolný Ohaj Vás srdečne pozýva na VI. ročník podujatia pod názvom ,,Ohajský Kenderáš",ktorý sa uskutoční dňa 21. júla 2018 ( t.j. v sobotu) na futbalovom ihrisku OŠK Dolný Ohaj. celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie 1

Oznámenie

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že na miestnom cintoríne boli označené nálepkami hrobové miesta, ktoré nie sú zazmluvnené.
Prosíme občanov, aby nálepky nesthávali. Občania, ktorí majú nedoplatky na nájomnom za hrobové miesto sú povinní tieto čím skôr uhradiť. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Ponuka práce Slovenská pošta 1

Ponuka práce Slovenská pošta

Poštový úrad v Dolnom Ohaji oznamuje občanom, že príjme do pracovného pomeru poštovú doručovateľku alebo doručovateľa. Všetky bližšie informácie Vám poskytne pán vedúci pošty v Dolnom Ohaji. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, babička, švagriná a teta Mgr. Margita Hozlárová, rodená Babínová dňa 10.júla 2018 vo veku 76 rokov.
Svätá omša bude dňa 13.júla 2018 v piatok o 15:00 hodine v Dome smútku na cintoríne v Huli a následne pohreb na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 11. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Súťaž vo varení gulášu 2018

Ohajský Kenderáš bude zase raz spojený so súťažou vo varení gulášu. ????????????V sobotu 21. júla sa vidíme areáli futbalového ihriska ;) Prihlasovanie do súťaže potrvá do 16. júla. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Publikácia "Príklady dobrej praxe v novozámockom okrese"

Obec Dolný Ohaj na základe spolupráce so Sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zverejňuje publikáciu, na ktorej sa pri príprave a spracovaní spolupodieľaľa. Ide o dokument s názvom "Príklady dobrej praxe v novozámockom okrese", ktorý bol spracovaný do tlačenej a elektronickej publikácie. celý text

ostatné | 9. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oznam Kaderníctvo Eva D. Ohaj

Kaderníctvo Eva v Dolnom Ohaji oznamuje občanom, že v dňoch 9.7.2018 - 14.7.2018 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené. celý text

ostatné | 6. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor obce 1

Zberný dvor obce

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že zberný dvor obce v areáli Poľnohospodárskeho družstva, bude v sobotu 7.júla 2018 otvorený v čase od 9:00 h. – 11:00 h. celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Separovaný zber

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že dňa 2.7.2018 sa v našej obci uskutoční zber separovaného odpadu. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Oznam detskej lekárky MUDr. Šurániovej

Detská lekárka MUDr. Ivica Šurániová
oznamuje svojim pacientom, že od 2.7.2018 - 15.7.2018 bude ordinovať iba v detskej ambulancii v Šuranoch. celý text

ostatné | 29. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
PONUKA PRÁCE - Firmaštrba s.r.o., Veľké Lovce 1

PONUKA PRÁCE - Firmaštrba s.r.o., Veľké Lovce

Firmaštrba s.r.o. so sídlom Veľké Lovce hľadá do trvalého pracovného pomeru šikovného MURÁRA a VODÁRA.
Uprednostňujeme uchádzačov s vodičským preukazom C a B.
V prípade záujmu kontaktujte majiteľa firmy p. Petra Štrbu na tel.č. 0903 042 113. celý text

ostatné | 28. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Očkovanie psíkov proti besnote

Veterinár MUDr. Tóth oznamuje občanom, že bude dňa 30.júna 2018 vykonávať vakcináciu psíkov proti besnote v čase od 8:30 do 10:00 pred obecným úradom.
Očkujú sa psíkovia od veku 3.mesiace a poplatok za vakcínu je 7 eur.
celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznam všeobecnej lekárky pre dospelých 1

Oznam všeobecnej lekárky pre dospelých

Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Ivana Dragúňová oznamuje svojim pacientom, že v dňoch 28.6.2018 - 8.7.2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Odber krvi 12. apríla 2018 1

Odber krvi 12. apríla 2018

Miestny spolok slovenského Červeného kríža v Dolnom Ohaji zorganizoval odber krvi pojazdnou hematologicko-tranfúznou jednotkou v KD v Dolnom Ohaji dňa 12. apríla 2018 so začiatkom o 8,00 h. V uvedený deň darovali krv títo naši občania: Imrich Bajla, Marián Petrov, Stanislav Malík, Ľuboš Juhás, Ernest Melišek, Lukáš Dobročáni. Za tento ich humánny čin im ďakujeme. celý text

ostatné | 12. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

"Dobrovoľná vojenská príprava"

Dobrovoľná vojenská príprava je aktuálnou a prioritnou témou, ktorú považujeme za nevyhnutné naďalej podporovať, vysvetľovať a komunikovať smerom k verejnosti. V praxi ide o 11 týždňov trvajúci dobrovoľný základný vojenský výcvik, ktorého cieľom je dať občanom Slovenskej republiky možnosť dobrovoľne absolvovať vojenský výcvik a získať základné vojenské vedomosti, návyky, zručnosti potrebné na prípadnú obranu Slovenska. Viď.príloha.
celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
OZNAM 1

OZNAM

Obec Dolný Ohaj oznamuje občanom, že zriadilo novú kanceláriu na prízemí obecného úradu oproti vchodu, kde si môžete vybaviť: platenie miestnych daní, poplatkov, overovanie a predaj žetónov na komunálny odpad. celý text

ostatné | 2. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
Výsadba stromoradia v obci Dolný Ohaj 1

"Výsadba stromoradia v obci Dolný Ohaj"

Obci Dolný Ohaj bola poskytnutá dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 3 325,00 Eur, z rozpočtovej kapitoly malý LEADER. Účel dotácie: Výsadba stromoradia v obci Dolný Ohaj (kostolná cesta). celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obci Dolný Ohaj“ 1

„Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obci Dolný Ohaj“

Obci Dolný Ohaj na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu zo dňa 09. júna 2017 bola poskytnutá podpora formou dotácie vo výške 39 000,00 Eur.
Účel dotácie: "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obci Dolný Ohaj"
celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
PONUKA PRÁCE 1

PONUKA PRÁCE - ACHP Levice a.s. obchodné stredisko HUL

Hľadáme zamestnanca na pozíciu - manipulant výroby. Ďalej ponúkame prácu: manuálna práca, balenie hnojív na baliacej linke, manipulácia s paletami, manipulácia s tovarom a materiálom. Termín nástupu možný ihneď. Trvalá pracovná perspektíva - po zácviku a skúšobnej dobe ponúkame trvalý pracovný pomer. Pracovná doba: pracovné dni od 7:00 hod. do 15:30 hod. Zamestnávateľ poskytuje obedy, pracovné oblečenie a obuv. Platobné podmienky: dohodou pri pracovnom pohovore. V prípade záujmu zašlite životopis s Vašim telefonickým kontaktom na adresu: ACHP Levice a.s., Obchodné stredisko HUL, 941 44 HUL celý text

ostatné | 16. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
#

V OBRAZE

Aplikáciu V OBRAZE si môžete stiahnuť do svojho smartfónu. Stačí navoliť obec Dolný Ohaj a všetky informácie o dianí v obci máte hneď poruke.
Viac informácií nájdete tu: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.onlineteam.ocelot&hl=sk.
celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov 1

Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov

Informácia pre užívateľov náhradných pozemkov, viď príloha celý text

ostatné | 8. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Mikulášska kvapka krvi 1

Mikulášska kvapka krvi

Miestny spolok slovenského Červeného kríža v Dolnom Ohaji chce touto cestou poďakovať dnešným darcom MIKULÁŠSKEJ KVAPKY KRVI. Sú to títo naši občania:
Marek Bajla,
Jozef Slobodník,
Milan Kraushúber,
Ľuboš Juhás,
Alžbeta Halajová,
Oľga Zaťková,
Vlastimil Barták,
Lenka Marková,
Emíla Konvičková.
Za tento ich humánny čin im ďakujeme.
celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Ďakovný list pánovi guvernérovi, doc. Ing. Jozefovi Makúchovi, PhD. 1

Ďakovný list pánovi guvernérovi, doc. Ing. Jozefovi Makúchovi, PhD.

Poďakovanie pánovi, doc. Ing. Jozefovi Makúchovi, PhD. za dar vo výške 2.000,-€ na záchranu historického organu v miestnom kostole sv. Rodiny v Dolnom Ohaji. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Výsledky hlasovania pre voľbu poslancov do zastupiteľstva a pre voľbu predsedu nitrianskeho samosprávneho kraja. 1

Výsledky hlasovania v našej obci Dolný Ohaj pre voľbu poslancov do zastupiteľstva a pre voľbu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Výsledky hlasovania v našej obci Dolný Ohaj pre voľbu poslancov do zastupiteľstva a pre voľbu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja viď. príloha celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Program obnovy dediny 2017 -

Program obnovy dediny 2017 - "Revitalizácia zelene v parku"

Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny zo dňa 30. marca 2017 bola našej obci poskytnutá podpora formou dotácie vo výške 5000,00 Eur.
Účel dotácie: Revitalizácia zelene v parku a fit park celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás vo veku 68 rokov navždy opustila naša sestra, sesternica, matka, neter, priateľka, hostiteľka, bývalá sprievodkyňa, služobnica kňazov, klientka Domu seniorov
Eva Katrincová.
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude
v stredu 20. septembra 2017 o 14:00 hod. so svätou omšou na miestnom cintoríne. Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou. Smútiaca duchovná rodina.
celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov v KD v Dolnom Ohaji

Výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Dolnom Ohaji Vás srdečne pozýva na tradičnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa bude konať v kultúrnom dome v Dolnom Ohaji a to v dňoch: v sobotu 9. septembra 2017 od 17:00 do 20:00 hod. a v nedeľu 10. septembra 2017 od 15:00 do 20:00 hod. Zber exponátov na výstavu od všetkých pestovateľov, priateľov záhrad a sadov bude v piatok 8.septembra 2017 od 17:00 do 19:00 hod.


celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Hul dňa 10.septembra 2017 ( t.j. v nedeľu) o 16:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 9.septembra 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 10:30 h. s TJ Štúrovo B. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Jasová dňa 10.septembra (t.j. v nedeľu) o 13:30 h. celý text

ostatné | 6. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Zberová spoločnosť Palárikovo 1

Zberová spoločnosť Palárikovo oznamuje:

Milí spoluobčania, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti už dlhodobo nie je v prevádzke žiadna spracovateľská firma na recykláciu téglikov od jogurtov, ramy, masla, zmesných plastov – plastových hračiek, vedierok, vaničiek zberová spoločnosť je nútená dočasne pozastaviť odber tohto druhu materiálu. Zatiaľ ich môžete odkladať doma, pokiaľ to Vaše skladovacie kapacity dovoľujú, prípadne materiál vhadzujte do nádob na komunálny odpad. Ak niektorá z recyklačných prevádzok obnoví výrobu, v zbere tohto druhu odpadu budeme pokračovať. Ostatné zložky sa zbierajú riadne podľa harmonogramu.
Ďakujeme za pochopenie !
celý text

ostatné | 23. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 1

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 4. novembra 2017 od 7:00 - 22:00 h. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 50 rokov navždy opustil náš milovaný otec, drahý syn, brat a švagor JOZEF KEČKÉŠ.
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu 12.augusta 2017 o 10:00 hod. so svätou omšou na miestnom cintoríne.
Smútiaca rodina celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Odber krvi 9.augusta 2017

Miestny spolok slovenského Červeného kríža v Dolnom Ohaji zorganizoval odber krvi pojazdnou hematologicko-tranfúznou jednotkou v KD v Dolnom Ohaji dňa 9.augusta so začiatkom o 8,00 h. V uvedený deň darovali krv títo naši občania:
Milan Kraushúber, Marián Herceg, Monika Hercegová, Marek Solár, Imrich Bajla, Marián Petrov, Ľuboš Brezánsky, Danka Bencová, Stanislav Malík, Marek Bajla.
Za tento ich humánny čin im ďakujeme. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Odber krvi 9. augusta 2017 1

Odber krvi 9. augusta 2017

Miestny spolok slovenského Červeného kríža v Dolnom Ohaji pozýva všetkých darcov krvi aj prvodarcov, na odber krvi, ktorý uskutoční pojazdná hematologicko-transfúzna jednotka v KD v Dolnom Ohaji dňa 9. augusta (t.j. v stredu ) so začiatkom o 8,00 h.
Zúčastneným darcom vopred ďakujeme. celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
UPOZORNENIE ! 1

Separovaný odpad

...žiaľ i takýto je aktuálny stav... mnohí občania, aby sa vyhli kúpe žetónov za komunálny odpad, využívajú kontajnery určené na separovaný odpad a vhadzujú do nich i odpad určený do klasickej smetnej nádoby.. takéto správanie však stojí našu obec nemalé finančné prostriedky... v prípade ďalšieho nerešpektovania zberných nádob budeme nútení toto zberné miesto zrušiť... celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor obce v sobotu 05.08.2017 - OTVORENÝ 1

Zberný dvor obce v sobotu 05.08.2017 - OTVORENÝ

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že zberný dvor obce v areáli Poľnohospodárskeho družstva, bude v sobotu 5.augusta 2017 otvorený v čase od 8:00 h. – 10:00 h. celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Oznam detskej lekárky - MUDr. I. Šurániovej 1

Oznam detskej lekárky - MUDr. I. Šurániovej

Detská lekárka MUDr. Ivica Šurániová
oznamuje svojim pacientom, že od 26.07.2017 - 04.08.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 87 rokov
navždy opustila naša milovaná, mama,
stará mama, prastará mama, svokra
Mária Slobodníková
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude
v utorok 1. augusta 2017 o 10:00 hod.
so svätou omšou na miestnom cintoríne. Smútiaca rodina
celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Očkovanie psíkov proti besnote 1

Očkovanie psíkov proti besnote

Veterinár - MVDr. Stanislav Tóth oznamuje, že v sobotu 29. júla bude pred OÚ prevádzať očkovanie psíkov proti besnote v čase od 9:00 – 10:00 hod., poplatok za očkovanie je 7,- €.
Chovateľ je podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinný zabezpečiť očkovanie svojho psíka staršieho ako 3- mesiace.

celý text

ostatné | 27. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Vinodolský letný festival 1

Vinodolský letný festival

Obec Vinodol Vás pozýva na "Vinodolský letný festival" dňa 04.08.2017 t.j. v piatok o 16:00 hod. na športovom areáli vo Vinodole. Zľavnené lístky už v predpredaji na OcÚ vo Vinodole a v Dolnom Ohaji. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 83 rokov navždy opustila naša milovaná sestra, mama, stará mama, prastará mama, svokra Margita Lontošová. Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude
v stredu 26. júla 2017 o 14:00 hod.
so svätou omšou na miestnom cintoríne.
Smútiaca rodina celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 75 rokov navždy opustil náš milovaný otec, starý otec, svokor Anton Magyar. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu 15. júla 2017 o 10:00 hod.
so svätou omšou v dome smútku vo Veľkých Lovciach.
Smútiaca rodina celý text

ostatné | 12. 7. 2017 | Autor: Správce Webu
V. ročník - Ohajský Kenderáš - dňa 8. júla 2017 ihrisko OŠK 1

V. ročník - Ohajský Kenderáš - dňa 8. júla 2017 ihrisko OŠK

Obec Dolný Ohaj Vás srdečne pozýva na V. ročník podujatia pod názvom ,,Ohajský Kenderáš",ktorý sa uskutoční dňa 8. júla ( t.j. v sobotu) na futbalovom ihrisku OŠK Dolný Ohaj so začiatkom od 15:30 hod. celý text

ostatné | 21. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Súťaž vo varení kotlíkového gulášu 08.07.2017 1

Súťaž vo varení kotlíkového gulášu dňa 8.júla 2017

Vážení občania, v rámci podujatia
V. ročníka Ohajského Kenderáša
obec Dolný Ohaj usporiada ,,Súťaž vo varení kotlíkového gulášu“. Súťaž sa uskutoční dňa 8.júla 2017 (t.j. v sobotu v areáli futbalového ihriska Dolný Ohaj). Družstvá, ktoré sa chcú súťaže zúčastniť sa môžu prihlásiť
na OÚ Dolný Ohaj
do 30. júna 2017, nahlásiť názov družstva,
a zaplatiť štartovné na družstvo 10,00 €. Pravidlá súťaže viď príloha.
celý text

ostatné | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Zberný dvor obce v sobotu 10.6.2017 - OTVORENÝ 1

Zberný dvor obce v sobotu 10.6.2017 - OTVORENÝ

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že zberný dvor obce v areáli Poľnohospodárskeho družstva, bude v sobotu 10.júna 2017 otvorený v čase od 9:00 h. – 11:00 h.
celý text

ostatné | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Podhájska B dňa 11.júna 2017 ( t.j. v nedeľu) o 17:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 10. júna 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 17:00 h. s TJ Rastislavice. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Rastislavice dňa 10.júna (t.j. v sobotu) o 14:30 h. celý text

ostatné | 9. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Pešia púť Bánov - Pozba 1

Pešia púť na Studničku pri Pozbe

Veriaci na budúcu nedeľu 11.06.2017 organizujú pešiu púť na Studničku pri Pozbe. Odchod účastníkov je o 5:00 hod. ráno od kostola v Bánove alebo možnosť pripojenia v Dolnom Ohaji (cca 6:30 h. kaplnka bl.sr.Zdenky) či v Radave (cca 8:00 hod). Bližšie informácie sú na plagáte v kostolnej výveske (v Bánove). celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
 5. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2017 4

5. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2017

Vážení občania,
srdečne vás pozývame na 5. medzinárodný fujarový festival DUŠA FUJARY 2017 celý text

ostatné | 6. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 90 rokov
navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, svokor, starý otec a prastarý otec
František Demo
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude
v pondelok 5. júna 2017 o 14:30 hod.
so svätou omšou na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Mojzesovo dňa 4.júna 2017 ( t.j. v nedeľu) o 17:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 3. júna 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 17:00 h. s TJ Palárikovo. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Trávnica dňa 3.júna (t.j. v sobotu) o 14:30 h. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
SEPAROVANÝ ZBER 2. apríla 2017 (t.j. v piatok) 1

SEPAROVANÝ ZBER 2. apríla 2017 (t.j. v piatok)

Obec Dolný Ohaj oznamuje, že dňa 2.6.2017 od 7:00 hod. sa v našej obci uskutoční separovaný zber: PET fľaše, TETRA PAK, PLASTY, SKLO, KOVY, PAPIER. celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

TRADIČNÁ DOLNOOHJSKÁ PEŠIA PÚŤ NA VINOHRADY

Vážení občania,
Obec Dolný Ohaj v spolupráci s Farským úradom v Dolnom Ohaji Vás srdečne všetkých pozývajú na "Tradičnú dolnoohajskú pešiu púť na vinohrady" 27.mája 2017 (t.j. v sobotu). Odchod pútnikov je o 17:00 hod. z dolného parkoviska pri kostole. Svätá omša začne o 18:00 hod. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Vlkas dňa 28. mája 2017 ( t.j. v nedeľu) o 17:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 27. mája 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 17:00 h. s TJ Lipová. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Mojzesovo dňa 27.mája (t.j. v sobotu) o 14:30 h. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
VEĽKÉ RYBÁRSKE PRETEKY 1

VEĽKÉ RYBÁRSKE PRETEKY

Miestny spolok slovenského rybárskeho zväzu Šurany v spolupráci s Obecným úradom v Mani oznamujú občanom, že usporiadajú "Veľké rybárske preteky" pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v sobotu 27.mája 2017 od 7:00-8:00 hodiny bude zápis súťažiacich. Pre súťažiacich sú pripravené ceny. Každý účastník bude odmenený. celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Zmena ordinovania MUDr. I. Dragúňovej 1

Zmena ordinovania MUDr. I. Dragúňovej

Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Ivana Dragúňová
oznamuje svojim pacientom, že v termíne od 29. mája do 7. júna 2017 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Grófová v Komjaticiach. V súrnych prípadoch bude lieky predpisovať zdravotná sestra v ambulancii v Šuranoch každý deň v čase od 7:30 do 15:00 hod.
celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Oznam MAXMARR PLUS 1

Oznam MAXMARR PLUS

Vážení občania,
Vykupujeme pomalé youtuby, zaseknuté downloady, zaseknuté stránky a padajúce siete. Vymieňame za rýchly a spoľahlivý internet na doma od O2, ktorý môžete mať už aj u vás doma. Zastavte sa v piatok v čase od 10:00 do 17:00 hod. pred kultúrnym domom v O2 stánku a zistíte viac. Čakajú na Vás tiež cukrová vata, futbalová súťaž a detské atrakcie. celý text

ostatné | 23. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Hul dňa 21. mája 2017 ( t.j. v nedeľu) o 17:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 20. mája 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 17:00 h. s TJ Hul. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Komjatice dňa 20.mája (t.j. v sobotu) o 14:30 h. celý text

ostatné | 18. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Deň matiek 1

Deň matiek

Obec Dolný Ohaj v spolupráci so ZŠ a s MŠ v Dolnom Ohaji srdečne pozýva všetky mamy, mamky a mamičky na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 14.05.2017 t.j. v nedeľu o 15:00 hod. v kultúrnom dome. Pre všetkých je pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavia deti zo ZŠ a z MŠ. celý text

ostatné | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Úľany nad Žitavou dňa 14. mája 2017 ( t.j. v nedeľu) o 16:30 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 13. mája 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 16:30 h. s TJ Veľký Kýr. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Michal nad Žitavou dňa 13.mája (t.j. v sobotu) o 14:00 h. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Michal nad Žitavou dňa 7. mája 2017 ( t.j. v nedeľu) o 16:30 h. Dorast a žiaci budú mať voľno. celý text

ostatné | 4. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Semerovo dňa 30. apríla 2017 ( t.j. v nedeľu) o 16:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 29. apríla 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 16:00 h. s TJ Jasová. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Veľký Kýr dňa 29.apríla (t.j. v sobotu) o 13:30 h. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
6. ročník tradičného stavania mája 1

7. ročník tradičného stavania mája

Vážení občania,
Obec Dolný Ohaj v spolupráci so Základnou školou Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji, Vás pozýva v nedeľu 30. apríla o 18:30 hod. k budove kultúrneho domu, kde sa uskutoční
,,7. ročník tradičného stavania mája“ a kolaudácia zrekonštruovanej časti kultúrneho domu. Pripravené je pre Vás občerstvenie a krátky kultúrny program. Všetci ste srdečne pozvaný.
celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Lipová dňa 23. apríla 2017 ( t.j. v nedeľu) o 16:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku dňa 22. apríla 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 16:00 h. s TJ Andovce. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Černík dňa 22.apríla (t.j. v sobotu) o 13:30 h. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 84 rokov
navždy opustil náš milovaný
otec, starý otec, prastarý otec,
Anton Slobodník
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude
v sobotu 22. apríla 2017 o 14:00 hod.
so svätou omšou na miestnom cintoríne. celý text

ostatné | 20. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Smútočné parte 1

Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 82 rokov
navždy opustila naša milovaná
mama, stará mama, prastará mama,
Mária Juhásová
Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude
v stredu 19. apríla 2017 o 15:00 hod.
so svätou omšou na miestnom cintoríne. Smútiaca rodina
celý text

ostatné | 18. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNAM pre fanúšikov futbalu 1

OZNAM pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že: A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na súperovom ihrisku s TJ Rastislavice dňa 16. apríla 2017 ( t.j. v nedeľu) o 16:00 h. Dorast odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 15. apríla 2017 (t.j. v sobotu) so začiatkom o 15:30 h. s TJ Gbelce. Žiaci odohrajú majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku s TJ Bánov dňa 15.apríla (t.j. v sobotu) o 13:00 h. celý text

ostatné | 12. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná